Influensatider

Även i dessa influensatider finns vi tillgängliga för er som känner sig krya.

FHM skriver ”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta… gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet”.

I dessa tider tänker vi extra mycket på att hålla avstånd och god hygien. Välkomna.

Elisabeth i naturen

Information och anmälan kontakta